Giá vàng Danh sách bài viết

Chi tiết

GIÁ VÀNG

Ngày 28/07/2015
(Bạn có thể nghe thông tin này qua hộp thư: 8011 1005)


Cập nhật lúc 08h30

Thương phẩm Kara Hàm lượng Giá mua vào (Vnd) Giá bán ra (Vnd)
Vàng Rồng Thăng Long 24k 999.9 2.982.000 3.027.000
Vàng SJC 24k 999.9 3.297.000 3.303.000

 (baotinminhchau.com.vn)Các bài viết khác