Giá vàng Danh sách bài viết

Chi tiết

GIÁ VÀNG

Ngày 30/10/2014
(Bạn có thể nghe thông tin này qua hộp thư: 8011 1005)


Cập nhật lúc 08h00

Thương phẩm Kara Hàm lượng Giá mua vào (Vnd) Giá bán ra (Vnd)
Miếng Vàng Rồng Thăng Long 24k 999.9 3.174.000 3.219.000
Nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 24k 999.9 3.174.000 3.219.000
Miếng Vàng SJC 24k 999.9 3.554.000 3.557.000

 (baotinminhchau.com.vn)

 
 

 Các bài viết khác